ֱٵ

  • ֱֱࣺݼٵ

  • ڣ2018-04-03
  • Ʒ

DS-12SSN20  DC SPUR GEAR MOTOR 

 ѹ/Main voltage : 3VDC4.5VDC6VDC12VDC


Ӧ/Typical applications :

DZƷԶҽе

Instrument, Digital product, Automatic door-lock,

Medical equipment, Security monitoring                                     


Gearbox Data :

Number of stages

2

4

5

7

Reduction ratio

3510

17203036

5063100

110150210

250298380

3726251000

Gearbox length Lmm

9

9

9

12

Breaking torque(kgf.cm)

0.6

0.9

1.2

2

Gearbox efficiency

81%

65%

59%

48%


Driving Motor Data :

Motor model

Rated

Volt.

No load

Load

Stall

Current

Speed

Current

Speed

Torque

Output power

Torque

Current

V

mA

r/min

mA

r/min

gf.cm

W

gf.cm

mA

DM-N20-003-10000

3

50

10000

185

8000

2

0.2

8

350

DM-N20-003-15000

3

80

15000

280

12400

3

0.4

12

520

DM-N20-003-20000

3

110

20000

370

15500

4

0.6

16

700

DM-N20-006-10000

6

25

10000

95

8000

2

0.2

8

160

DM-N20-006-15000

6

40

15000

145

12400

3

0.4

12

250

DM-N20-006-20000

6

60

20000

190

15500

4

0.6

16

320


Geared Motor Data :

Motor model

Rated

Volt.

No load

Load

Stall

Current

Speed

Current

Speed

Torque

Output power

Torque

Current

V

A

r/min

A

r/min

kgf.cm

W

kgf.cm

A

DS-12SSN2000310000-1000K

3.0

0.06

10.7

0.15

7.3

1.20

0.10

3.90

0.33

DS-12SSN2000310500-100K

3.0

0.04

102.7

0.14

77.9

0.16

0.13

0.66

0.43

DS-12SSN2000313000-50K

3.0

0.08

246.9

0.21

184.6

0.09

0.17

0.35

0.60

DS-12SSN2000316000-30K

3.0

0.09

503.7

0.28

376.4

0.08

0.32

0.30

0.84

DS-12SSN2000316000-150K

3.0

0.07

110.7

0.27

87.3

0.28

0.25

1.30

1.01

DS-12SSN2000320000-1000K

3.0

0.14

22.6

0.34

15.3

1.50

0.24

4.80

0.76

DS-12SSN204.515500-30K

4.5

0.10

485.9

0.25

336.3

0.09

0.33

0.30

0.59

DS-12SSN204.515500-50K

4.5

0.06

294.6

0.18

222.9

0.10

0.25

0.45

0.54

DS-12SSN204.517500-50K

4.5

0.03

351.1

0.14

299.5

0.10

0.33

0.70

0.79

DS-12SSN2000514500-100K

5.0

0.04

135.5

0.13

104.1

0.17

0.19

0.75

0.44

DS-12SSN2000515000-250K

5.0

0.04

61.5

0.15

47.3

0.50

0.24

2.00

0.53

DS-12SSN2000515000-298K

5.0

0.03

48.8

0.12

38.6

0.50

0.20

2.40

0.46

DS-12SSN2000517000-298K

5.0

0.06

56.3

0.19

43.7

0.50

0.24

2.40

0.64

DS-12SSN2000518000-150K

5.0

0.04

122.5

0.18

99.4

0.30

0.32

1.70

0.75

DS-12SSN2000520000-50K

5.0

0.03

394.7

0.16

334.2

0.13

0.44

0.80

0.88

DS-12SSN200058000-298K

5.0

0.03

23.6

0.07

16.3

0.30

0.05

1.00

0.16

DS-12SSN2000610000-298K

6.0

0.03

34.7

0.06

26.0

0.38

0.10

1.50

0.18

DS-12SSN2000612000-30K

6.0

0.06

379.7

0.14

261.5

0.06

0.16

0.20

0.32

DS-12SSN2000615000-298K

6.0

0.04

50.3

0.14

38.8

0.66

0.26

2.90

0.49

DS-12SSN2001220000-50K

12.0

0.04

390.5

0.12

301.5

0.13

0.42

0.60

0.38

DS-12SSN2001221000-150K

12.0

0.04

134.8

0.12

99.4

0.45

0.46

1.70

0.37

DS-12SSN2001221000-298K

12.0

0.02

72.6

0.08

60.1

0.60

0.38

3.50

0.36

 

Curve Chart :


Model: DM-12SSN2000310000-1000K Model: DM-12SSN2000610000-298K
ٵ ٵ


Remark:

Gear Motor Torque=Driving motor torque*Reduction ratio*Gearbox efficiency;

Gear Motor Speed=Driving motor speed/Reduction ratio

Motor detailed config can be customized according to customer's requests,

like voltage,speed,as well as shaft length and shape...

Welcome OEM or ODM projects